EPR SOFTWARE Hợp tác chiến lược với Trung tâm hỗ trợ Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực – Bộ Giáo dục & Đào tạo

Ngày 11/01/2022

Giám đốc Bùi Văn Linh ký hợp tác với công ty CP Công nghệ và Dịch vụ EPR

Ngày 8/2/2022 tại Hà Nội, Công ty CP và Công nghệ EPR ( EPR Soft ware) và Trung tâm đào tạo Hỗ trợ nguồn nhân lực – Bộ Giáo dục & Đào tạo (TSC) đã ký kết thoả thuận xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực đào tạo phát triển hệ sinh thái phần mềm phục vụ hoạt động  tổ chức quá trình dạy học, đào tạo quản lý trường học, nhất là phần mềm quản lý Giáo dục – Đào tạo toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ ký kết
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, Giám đôc TSC Bùi Văn Linh chụp ảnh chung với các đối tác

Mời Quý vị bấm vào đây & kết nối link bên dưới để xem chi tiết