Khoa học GD

Ngày 03 Tháng 08 Năm 2023

Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài (đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Mục tiêu tổng quát của Chiến lược: là xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp mạnh, […]

Ngày 14 Tháng 06 Năm 2023

NGHĨ VỀ LỐI ĐI CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào cuối năm 1986 cùng với quyết định chuyển đổi đường lối phát triển đất nước, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, là dấu mốc bắt đầu thời kỳ đổi mới quan […]

Ngày 13 Tháng 06 Năm 2023

TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM

Ở Việt Nam, mô hình đại học địa phương xuất hiện từ năm 1997. Nó trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Hiện nay có 26 trường. Thời gian trôi đi, đã có nhiều đổi thay về cơ chế chính sách đối với giáo dục đại học và không phải tất cả đều mang […]

Ngày 07 Tháng 06 Năm 2023

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ”

LỜI MỞ ĐẦU Một trong những quan điểm chỉ đạo quan trọng trong Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là phải đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nhằm phát triển đất nước. Trong tình […]

Ngày 22 Tháng 05 Năm 2023

Tri thức số và Thư viện thông minh là không thể thiếu trong giáo dục đào tạo

Ngày 19/5/2023, Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số (IDK) thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc (NALA) và Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo “Xây dựng Trung tâm Tri thức số và […]

Ngày 07 Tháng 03 Năm 2023

ĐỘNG LỰC THU HÚT GIẢNG VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐH TRONG THỰC HIỆN TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở VN HIỆN NAY

Mở đầu Sau khi Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018 và có hiệu lực thi hành, nhiều cơ sở giáo dục đại học trong cả nước đã và đang triển khai, thực hiện. Tự chủ đại học không phải là vấn đề mới lạ ở nước ta, […]

Ngày 28 Tháng 02 Năm 2023

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH MỚI: RÀO CẢN, VẤN ĐỀ VÀ KHUYẾN NGHỊ

Phạm Đỗ Nhật Tiến Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam           Abstract           Improving the quality of higher education is a constant concern of all education systems, in Vietnam as well as in the world. This concern becomes even more urgent when higher education is gradually moving away from the traditional […]

Ngày 12 Tháng 12 Năm 2022

Chuyên gia giáo dục: Chuyển đổi số để phát triển bền vững

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, việc nghiên cứu và tạo ra các công nghệ tiên tiến sẽ giúp việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững…

Ngày 11 Tháng 12 Năm 2022

Đại học để tăng trưởng

Giáo dục sau đại học không kịp đổi mới có thể trở thành rào cản cho mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2022

10 NĂM CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN-PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Những năm qua, công tác giáo dục, đào tạo (GDĐT) trong CAND luôn được Đảng, Nhà nước, BCA quan tâm chỉ đạo, thể hiện qua một số văn bản như: Quyết định số 1229/QĐ-TTg, ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất […]

Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022

Thủ tướng công bố thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia

(Mic.gov.vn) –  Phát biểu tại chương trình “Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022”, sáng nay 10/10/2022, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xem chuyển […]

Ngày 05 Tháng 10 Năm 2022

Thúc đẩy chuyển đổi số trở thành động lực phát triển bền vững ngành công nghiệp mỏ

(TN&MT) – Chiều 4/10, tại Hà Nội, Trường Đại học Mỏ – Địa chất phối hợp với Tập đoàn Informa Market tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số trong ngành Khai khoáng: Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn”. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về […]