Văn bản NN - Văn kiện Đảng

Ngày 02 Tháng 10 Năm 2023

Chính phủ ban hành Nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Từ nay, Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám […]

Ngày 28 Tháng 09 Năm 2023

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Mục tiêu chung nhằm xây dựng mô hình về phát triển, chia sẻ, khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở […]

Ngày 19 Tháng 11 Năm 2021

Tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 – TS. Vũ Ngọc Hoàng

Nghị quyết 29 như một luồng gió mới thổi vào nền giáo dục – đào tạo đang còn rất nhiều tồn tại, bất cập, trì trệ, kìm hãm sự phát triển để mở ra một hướng đổi mới toàn diện cho hệ thống giáo dục đào tạo Việt Nam. Đến nay, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 29, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta bước đầu đã tạo được chuyển biến căn bản về chất lượng.

Ngày 28 Tháng 09 Năm 2021

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư. (Ảnh: TTXVN) Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 1914-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc công bố Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo […]

Ngày 05 Tháng 09 Năm 2021

Chỉ thị của Thủ tướng Về việc đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp dạy học an toàn bảo đảm chương trình mục tiêu chất lượng GDĐT ứng phó Covid 19

Ngày 03/09/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban […]

Ngày 03 Tháng 09 Năm 2021

Chủ tịch nước gửi thư tới ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ( Ảnh TTXVN) Nhân dịp khai giảng năm học mới 2021- 2022, ngày 2/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên cả nước. Báo […]

Ngày 25 Tháng 04 Năm 2021

GÓP PHẦN ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Chăm lo phát triển chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới giáo dục đào tạo vì mục tiêu phát triển bền vững Tương lai vì một Việt Nam vững bước tiến cùng thời đại, Quan điểm giáo dục và đào tạo quốc sách hàng đầu là ý niệm xuyên suốt nhiều kỳ Đại hội Đảng […]

Ngày 14 Tháng 04 Năm 2021

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030

Chủ đề Chiến lược là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 20301 là nước […]

Ngày 13 Tháng 04 Năm 2021

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25.1-1.2, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình, QUYẾT NGHỊ I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả […]