Câu lạc bộ Khối trực thuộc Hiệp hội thực hiện kế hoạch hoạt động 2021, phối hợp tổ chức Hội thảo “Nâng cao đạo đức cán bộ ngân hàng…”

Ngày 19/07/2021
Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng thuộc Hiệp hội thực hiện kế hoạch hoạt động 2021, phối hợp với Học viện Ngân hàng  và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội thảo

Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cán bộ ngân hàng thông qua bộ chuẩn mực đạo đức”

Sáng ngày 09/07/2021, trong kế hoạch hoạt động năm 2021 – 2022 của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng (CLB KĐT&NCKHNH) phối hợp với Học viện Ngân hàng (HVNH) và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cán bộ ngân hàng thông qua bộ chuẩn mực đạo đức” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng Zoom. Xem chi tiết ….