HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

Hôm nay,

[tdb_breadcrumbs tdicon=”td-icon-right”][tdb_title]

HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG VIỆT NAM

 • Tên tiếng Anh: Association of Vietnam Universities and Colleges (AVU&C)
 • Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam  là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, công dân Việt Nam; Tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 • Hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

* Trụ sở :

 • Cung Trí thức thành phố
 • Địa chỉ : Số 01 Phố Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.
 • ĐT: 024.37957159 ; 024.62934220
 • Email: hiephoidhcdvn@gmail.com
 • Website: www.avnuc.vn

* Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội:

* Lãnh đạo Hiệp hội Nhiệm kỳ II (2020-2025):

 • Chủ tịch : TS. Vũ Ngọc Hoàng
 • Phó Chủ tịch Thường trực:  PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ
 • Các Phó Chủ tịch

* Văn phòng: Tại Hà Nội

* Các ban chuyên môn:

 • Ban Tổ chức;
 • Ban Nghiên cứu và Phân tích chính sách;
 • Ban Khoa học;
 • Ban Truyền thông và sinh viên;
 • Ban Hợp tác quốc tế;
 • Ban Tài chính.
 • Ban Hỗ trợ Câu lạc bộ khối trường

* Các tổ chức trực thuộc:

 • Hội đồng cố vấn;
 • Hội đồng khoa học;
 • Hội đồng Thi đua khen thưởng
 • Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam
 • Tạp chí Giáo dục và Xã hội
 • Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Viện Khoa học và Đổi mới công nghệ
 • Viện Khoa học Quản lý giáo dục
 • Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ  Giáo dục ATEC
 • Viện Nghiên cứu, ứng dụng tâm lý trị liệu và phát triển nguồn nhân lực
 • Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực
 • Viện Xúc tiến phát triển giáo dục
 • Viện Công nghệ & Nhân lực Quốc tế  (ITM)
 • Viện NC, đào tạo và chuyển giao công nghệ KH sức khỏe Tuệ Tĩnh
 • Viện Nghiên cứu Giáo dục Đại học Việt Nam
 • Viện Nghiên cứu Giáo dục và kinh tế quốc tế
 • Viện Nghiên cứu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Viện Nghiên cứu, đào tạo và phát triển Tài nguyên giáo dục mở
 • Viện Khoa học Công nghệ và giáo dục Việt Nam
 • Trung tâm Tài chính vi mô và phát triển
 • Trung tâm bồi dưỡng và hỗ trợ chất lượng giáo dục (EQTS)
 • Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng KHoa học Tâm lý - Giáo dục Gia Phú ASEAN
 • Trung tâm nghiên cứu giáo dục đại học
 • Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ
 • Trung tâm Phát triển công nghệ giáo dục đào tạo
 • Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo

*  Nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của Hiệp hội :

 • Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung, góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo của đất nước.
 • Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.
 • Đại diện hội viên tham gia nghiên cứu phản biện, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động, tham mưu xây dựng chính sách mới nhằm phát triển mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo.
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đề xuất các mô hình đại học tự chủ, năng động, hiệu quả. Tham gia chương trình dự án, đề tài nghiên cứu. Cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
 • Tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ sinh viên trong học tập và cơ hội việc làm; kết nối giữa các cơ sở đào tạo đại học với các doanh nghiệp.
 • Thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tổ chức khác trong nước và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hội thảo, hội nghị, tham quan học tập, trao đổi tình nguyện viên, giảng viên, sinh viên, tư vấn và cung cấp dịch vụ đào tạo.
 • Giao lưu hợp tác và gia nhập các tổ chức quốc tế, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế.

*  HỘI VIÊN:

 • Bao gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.

*  TỔ CHỨC BỘ MÁY

 • Đại hội toàn thể
 • Ban Chấp hành Hiệp hội
 • Ban Thường vụ Hiệp hội
 • Ban Kiểm tra Hiệp hội
 • Thường trực Hiệp hội
 • Văn phòng, Các Ban chuyên môn
 • Các Tổ chức thuộc Hiệp hội

  

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img