Ý kiến phản biện

Ý kiến phản biện

Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023

KIẾN NGHỊ VỀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngày 11/5/2023, Tọa đàm của Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội ĐH, CĐ) được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với chủ […]

Ngày 19 Tháng 12 Năm 2022

TS.Lê Viết Khuyến: Thiếu cơ sở pháp lý để tư nhân đầu tư cho giáo dục đại học

GDVN- TS Lê Viết Khuyến: “Ở nước ta, học phí gần như chiếm tuyệt đối nguồn thu của trường đại học, trong khi các nguồn thu khác còn rất hạn chế”.

Ngày 16 Tháng 12 Năm 2022

Nên phát triển “trường đại học” đa ngành, đa lĩnh vực một cách thực chất thay vì phát triển “đại học”

Với hoàn cảnh đội ngũ, cơ sở vật chất và tiềm lực khoa học công nghệ của Việt Nam như hiện nay thì không nên thành lập thêm nhiều đại học mà hãy phát triển thành các trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực một cách thực chất và hiệu quả, đẩy mạnh tự chủ đại học để giáo dục đại học Việt Nam nhanh chóng hội nhập với chuẩn mực và trình độ, chất lượng quốc tế…

Ngày 13 Tháng 12 Năm 2022

Phân biệt “Đại học” và “Trường đại học”: Danh chính thì ngôn mới thuận

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa được cho phép chuyển đổi thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Kiến nghị của CLB Chủ tịch Hội đồng trường – CV 54

V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của CSGDĐH khi thực hiện tự chủ đại học. Chủ đề “Phân cấp thẩm quyền tài chính, tài sản giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu trong cơ sở giáo dục đại học”

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Kiến nghị của CLB Chủ tịch Hội đồng trường – CV 53

V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của CSGDĐH khi thực hiện tự chủ đại học. Chủ đề “Phân cấp thẩm quyền tài chính, tài sản giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu trong cơ sở giáo dục đại học”

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Kiến nghị của CLB Chủ tịch Hội đồng trường – CV 52

V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của CSGDĐH khi thực hiện tự chủ đại học. Chủ đề “Phân cấp thẩm quyền tài chính, tài sản giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu trong cơ sở giáo dục đại học”

Ngày 05 Tháng 08 Năm 2022

6 quan điểm và 6 kiến nghị của Hiệp hội về tự chủ đại học

GDVN- Theo Hiệp hội, cần phải có lộ trình thực hiện trao quyền tự chủ cho các trường đại học, không tiến hành ồ ạt, không chạy theo phong trào. LTS: Ngày 4/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị về tự chủ đại học 2022. Tạp chí điện tử Giáo dục […]

Ngày 10 Tháng 05 Năm 2022

Công văn gửi Thủ tướng về kiến nghị rà soát, sửa đồi Luật GDĐH

Mời Quý vị click vào đây xem chi tiết văn bản

Ngày 10 Tháng 05 Năm 2022

Ý kiến của Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam về kiến nghị sửa Luật

Mời Quý vị click vào đây xem chi tiết văn bản

Ngày 14 Tháng 03 Năm 2022

Không chấp nhận cái “giả” trong xét giáo sư, phó giáo sư – GS Trần Đức Viên

Muốn công tác xét chức danh GS, PGS được nghiêm túc, trung thực, đề cao giá trị nhân văn thì xã hội cần phải có những chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giá trị được mọi người thừa nhận, tôn trọng.