TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM

Ngày 13/06/2023

Ở Việt Nam, mô hình đại học địa phương xuất hiện từ năm 1997. Nó trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Hiện nay có 26 trường. Thời gian trôi đi, đã có nhiều đổi thay về cơ chế chính sách đối với giáo dục đại học và không phải tất cả đều mang lại giá trị tích cực. Hầu hết các trường đại học địa phương đã trụ vững, có trường đã sáp nhập vào đại học quốc gia, một số trường đang nỗ lực làm điều tương tự. Bài viết này  hồi cứu sứ mệnh ban đầu và tìm hiểu tác động chính sách đối với mô hình đại học địa phương để từ đó gợi mở giải pháp tái cấu trúc mô hình này.

NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ XEM TẠI ĐÂY