KH - GD ứng dụng

Ngày 22 Tháng 08 Năm 2021

Hiệp hội thảo luận về chiến lược phát triển giáo dục đại học

Ngày 20/8, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm về chiến lược phát triển giáo dục đại học.

Ngày 19 Tháng 08 Năm 2021

Trường Đại học Giáo dục bằng công nghệ thực tế ảo

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Giáo dục (CERA) – trực thuộc Trường Đại học Giáo dục là một trong những đơn vị đang tích cực triển khai các dự án và sản phẩm ứng dụng công nghệ mới trong đó có công nghệ thực tế ảo (VR). Thực tế ảo (VR) là công nghệ […]

Ngày 06 Tháng 08 Năm 2021

Trí thông minh đa diện và những ứng dụng trong giáo dục

Theo Howard Gardner, có những dạng trí năng không đòi hỏi phải đi kèm với trải nghiệm sống; và ngược lại, điều kiện cần thiết để phát triển của một số dạng trí năng lại đòi hỏi phải tích lũy trải nghiệm sống phong phú, bao gồm những tương tác qua lại giữa chủ thể […]

Ngày 06 Tháng 04 Năm 2021

” 2022 ra mắt sản phẩm số Thư viện điện tử dùng chung”

Sẽ có thư viện điện tử dùng chung cho SV và GV các trường ĐH, CĐ Việt Nam Dự án “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/3/2017. Dự án do Ngân hàng thế […]