Hoạt động sôi nổi và hiệu quả các Câu lạc bộ thuộc Hiệp hội

Ngày 14/04/2021

Từ đầu tháng 3 năm 2021 các hoạt động của các Câu lạc bộ thuộc Hiệp hội đã có sự chuẩn bị và đăng ký lịch cho hoạt động sôi nổi trong tháng 4 năm 2021. Ban Hỗ trợ hoạt động của các Câu lạc bộ thông tin một số hoạt động sôi nổi và hiệu quả sau.

Câu lạc bộ các trường cao đẳng sư phạm tổ chức Hội thảo về: Mô hình trường phổ thông lên cấp trong trường Cao đẳng sư phạm tại Trường Cao đăng Sư phạm Hòa Bình ngày 8/4/2021. Được biết Hội thảo có sự tham gia của Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo của 22 trường Cao đẳng Sư phạm, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Hòa Bình. Tại hội thảo này, một số vấn đề khó khăn của các trường CĐ sư phạm được kiến nghị lên Hiệp hội để tìm cách tháo gỡ: Không sáp nhập, không tìm cách “xóa sổ” trường cao đẳng sư phạm với các trường khác; Cho phép trường CĐSP được lập trường phổ thông liên cấp trong trường CĐSP; giao nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên hàng năm cho trường; cho phép mở thêm ngành nghề khác để đào tạo nhân lực cho địa phương; Hiện nay chưa có Điều lệ cho các trường CĐSP, vì vậy cần xây dựng Điều lệ trường CĐSP để hoạt động.  

Câu lạc bộ Khối các trường đại học,cao đẳng miền Đông Nam Bộ ra mắt ngày 12/4/2021 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. Sau khi làm lễ ra mắt, CLB này có cuộc Tọa đàm về phương hướng hoạt động năm 2021. Được biết trong dự thảo phương hướng của câu lạc bộ có nhiều hoạt động phong phú như: Câu lạc bộ sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm, trao đổi giảng viên, tổ chức thi giảng viên giỏi, trao đổi học liệu, thi văn nghệ và thể dục thể thao trong vùng, giao lưu với các các câu lạc bộ khác….

-Ngày 13/4/2021 Câu lạc bộ Các trường đại học địa phương tổ chức Tọa đàm chủ đề: Mô hinh quản trị hiệu quả theo hướng tự chủ và vai trò định hướng của Hội đồng trường”. Ngay sau đó Câu lạc bộ di chuyển đến Trường Đại học Tiền Giang tham dự Hội thảo: Mô hình quản trị đại học ở Trường Đại học Tiền Giang đáp ứng yêu cầu năng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng tự chủ đại học”. Hội thảo được tiến hành lần thứ hai ngày 14/4/2021 tại Tiền Giang.

Câu lạc bộ Các trường Cao đẳng Y, Dược tổ chức Hội thảo: Đào tạo nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu xã hội và Hội nhập quốc tế”. Hội thảo được tổ chức tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai ngày 16/4/2021. Được biết ngoài thành viên của Câu lạc bộ là các trường cao đăng, trung cấp y, dược, còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học về y, dược, các doanh nghiệp sử dụng sinh viên, học sinh các trường cao đẳng, trung cấp y, dược cũng đăng ký tham dự.

Câu lạc bộ Khối Xây dựng – Kiến trúc tổ chức ra mắt và tọa đàm phương hướng hoạt động năm 2021 ngày 20/4/2021 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đây là CLB được chuẩn bị thành lập từ năm 2020, có nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo xây dựng và kiến trúc đã đăng ký tham dự, Nhà Xuất bản Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cũng đăng ký tham gia sự kiện này và mong muốn trở thành thành viên của Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Khối trường đại học đã tự chủ, sẽ tổ chức ra mắt ngày 28/4/2021 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi ra mắt các thành viên của Câu lạc bộ cùng nhau trao đổi phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ, phản ánh những thuận lợi, khó khăn vướng mắc của các trường đại học đã tự chủ, bàn giải pháp tháo gỡ đồng thời đề xuất để Hiệp hội kiến nghị tới các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường, Câu lạc bộ giáo viên nghệ thuật, Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng miền Tây Nam Bộ …. cũng đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động của câu lạc bộ trong tháng 5 năm 2021.

Tổ chức các Hội thảo, Tọa đàm thường niên của một số Câu lạc bộ thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong tháng 4/2021 đã thúc đẩy cho hoạt động tại các đơn vị cơ sở của Hiệp hội và hướng tới Hội thảo khoa học do Hiệp hội tổ chức Chủ đề: Chuyển đổi số trong giáo dục đại học đặt tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ngày 28/5/2021.

ThS. Phạm Ngọc Lan

TB Hỗ trợ hoạt động CLB