Dự kiến kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ Quý 4 năm 2021

Ngày 08/10/2021

Ngày 4/10/2021 Câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội Các trường ĐH,CĐ VN đã xây dựng Dự kiến kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ Quý 4 trong các tháng cuối năm 2021. Nội dung và hình thức Toạ đàm trực tuyến trao đổi về các hoạt động khối trường và đại học địa phương với trọng tâm đào tạo tổ chức khởi nghiệp, ứng dụng CNTT, kết nối nhà trường và doanh nghiệp; tổ chức xây dựng hoạt động quản lý giáo dục. Các chủ đề mang tính đương đại và yêu cầu thực thi cấp bách với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

xem chi tiết