Video Đại học Quốc gia Hà Nội Trường hội viên Hiệp hội đạt thứ hạng 401 – 600 Đại học thế giới.

Ngày 08/07/2021
Review Đại học Quốc gia Hà Nội , Thành viên Hiệp hội Các trường Đại học,Cao đẳng Việt Nam đạt xếp hạng trên Bảng Đại học thế giới