10 sự kiện, thành tựu nổi bật của Trường Đại học Giáo dục trong năm 2021

Ngày 18/01/2022

Trường Đại học Giáo dục có nhiều hoạt động, sự kiện ấn tượng trong năm 2021, là tiền đề để thầy và trò tự tin bước tới năm 2022.

Năm 2021 dù có nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng với nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được nhiều thành công để lại dấu ấn rõ nét.

Trường Đại học Giáo dục trân trọng giới thiệu 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu của Nhà trường trong năm 2021.

Mời Quý vị bấm vào đây xem chi tiết