Thành lập thêm 2 trường đại học ​

Ngày 23/09/2022

Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế đề án thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cùng các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y dược.

Mô hình đại học với các trường thành viên đã có ở Việt Nam, như các Đại học Quốc gia (Hà Nội, TPHCM), Đại học vùng (Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng). Trường Đại học Khoa học Sức khỏe sẽ là một trong những cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trọng điểm của khu vực phía Nam trong tình hình đang thiếu hụt nhân lực cho ngành y  tế như hiện nay.

* Cùng ngày 23-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định 1124/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN. Đây là trường đại học thành viên thứ 9 của ĐHQGHN.

Trường Đại học Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập thành viên của ĐHQGHN; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của ĐHQGHN, quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ GD-ĐT.

Như vậy, hiện nay ĐHQGHN có 12 đơn vị đào tạo đại học, gồm 9 trường đại học thành viên; 2 trường trực thuộc và 1 khoa trực thuộc (là Khoa các khoa học liên ngành).

Thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về ngành nghề và quy mô đào tạo, Khoa Luật của ĐHQGHN đang triển khai đào tạo: 4 chương trình đào tạo đại học; 9 chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu và 5 chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, trong đó có những chương trình là chương trình đào tạo đầu tiên được mở tại Việt Nam (chương trình đào tạo thạc sĩ pháp luật về quyền con người); có chương trình đào tạo đầu tiên ở Việt Nam (chương trình đào tạo thạc sĩ luật biển và quản lý biển, chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng); 6 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ.

PHAN THẢO