Tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 – TS. Vũ Ngọc Hoàng

Ngày 19/11/2021

Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH,CĐ Việt Nam ( Ảnh Thuỳ Linh)


Nghị quyết 29 như một luồng gió mới thổi vào nền giáo dục – đào tạo đang còn rất nhiều tồn tại, bất cập, trì trệ, kìm hãm sự phát triển để mở ra một hướng đổi mới toàn diện cho hệ thống giáo dục đào tạo Việt Nam. Đến nay, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 29, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta bước đầu đã tạo được chuyển biến căn bản về chất lượng.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, hiện đang là Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Mời Quý vị bấm vào đây và kết nối link bên dưới để xem chi tiết


Ban TT&SV