Trải lòng về nghề giáo các vấn đề giáo dục đang được dư luận xã hội quan tâm hàng đầu hiện nay – PGS. TS Chu Cẩm Thơ

Ngày 17/11/2021

Đã nhiều năm gắn bó với nghề giáo, dạy học từ các cấp phổ thông , PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Trưởng ban Nghiên cứu Đánh giá giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã chia sẻ về nghề giáo cũng như các vấn đề giáo dục đang được dư luận xã hội quan tâm hàng đầu hiện nay 

Mời Quý vị bấm vào kết nối để xem chi tiết