Trong bối cảnh Covid 19, dạy và học ngoại ngữ diễn ra như thế nào – Toạ đàm Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

Ngày 06/07/2021

Toạ đàm về dạy Ngoại ngữ trong bối cảnh Covid 19 sẽ diễn ra 8h 30’ ngày 9/7/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà nẵng, CLB các cơ sở Đào tạo Ngoại ngữ miền Trung tổ chức toạ đàm nhằm kết nối quản lý đào tạo và học thuật giữa các trường. Trao đổi thông tin về khó khăn thử thách của ngành giáo dục, kinh nghiệm giải pháp khắc phục khó khăn trong bối cảnh Covid 19. Kết nối trao đổi thông tin về phương hướng hợp tác và sáng kiến cách làm sáng tạo trong tình hình mới.

chi tiết buổi Toạ đàm bấm vào đây

Ban TT – SV