Thư viện ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công nghệ Sapphire Hybrid (EM/RFID) mượn – trả sách hiện đại

Ngày 26/08/2021
Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM được đầu tư hàng chục tỷ đồng vừa giành giải “Best University Library” trong một cuộc thi trên mạng xã hội do sinh viên bình chọn. Ứng dụng đầu tư Công nghệ : Hệ thống cổng từ , công nghệ RFID. Hệ thống trả tự động, công nghệ RFID, Công ty Nam Hoàng