Hội thảo “ Chuyển đổi số trong giáo dục đại học”

Ngày 25/10/2021

Ngày 22/10/2021 Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và Viện Đại học mở Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội thảo “ Chuyển đổi số trong giáo dục đại học”.

Xem tường thuật trực tiếp Hội thảo “ Chuyển đổi số trong giáo dục đại học” tại đây bấm vào hình tròn liên kết link