THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “Giáo dục Văn hóa – Nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập Quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0”

Ngày 11/09/2020

Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW – chủ nhiệm Câu lạc bộ khối đào tạo giáo viên nghệ thuật phối hợp với các đối tác quốc tế và Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề: “Giáo dục Văn hóa – Nghệ thuật trong bối cảnh Hội nhập Quốc tếvà Cách mạng công nghiệp 4.0”. Ban tổ chức Hội thảo thông báo một số nội dung Hội thảo Khoa học Quốc tế như sau:

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Ngày 06/11/2020

Địa điểm: Phòng Hòa nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

 Số 18, ngõ 55 đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

  1. NỘI DUNG HỘI THẢO:

– Tính cấp thiết, yêu cầu của phát triển Văn hóa – Nghệ thuật hiện nay nói chung và Giáo dục văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam nói riêng.

– Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển Văn hóa – Nghệ thuật ở Việt Nam và các nước trên thế giới trong bối cảnh Hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0.

– Sự tác động của Văn hóa – Nghệ thuật đến các lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Sự tác động của Hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vựcGiáo dục Văn hóa – Nghệ thuật.

– Sự tác động từ các lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường …) đến sự phát triển của Văn hóa – Nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.

Thực trạng sự phát triển của Văn hóa – Nghệ thuật ở Việt Nam và giáo dục nghệ thuật ở một số cơ sở đại học, cao đẳng và các trường phổ thôngtrong bối cảnh hiện nay.

– Giáo dục văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

– Đào tạo ngành sư phạm nghệ thuật tại Việt Nam, truyền thống và sự phát triển trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.

– Một số vấn đề đặt ra đối với sự phát triển Văn hóa – Nghệ thuật.

– Giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của Văn hóa – Nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.

3.ĐẠI BIỂU THAM DỰ:

          Dự kiến khoảng 200 đại biểu, gồm:

– Đại biểu các đơn vị đồng chủ trì;

– Đại biểu quốc tế;

– Đại biểu các cơ sở giáo dục và đào tạo;

– Các trường đại học, cao đẳng;

– Một số chuyên gia giáo dục;

– Câu lạc bộ khối đào tạo giáo viên nghệ thuật, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ.

4.ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO:

          Đăng ký tham dự và viết bài tham luận hội thảo:Theo Thông báo số 01 của Ban tổ chức (đính kèm Thông báo Số 1 ).

          Kính đề nghị các đơn vị thuộc Câu lạc bộ khối đào tạo giáo viên nghệ thuật đăng ký đại biểu tham dự Hội thảo (theo mẫu) và gửi về Email:

hoptacquocte@spnttw.edu.vntrước ngày 15/10/2020.

TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ ĐT/Email
         

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

– TS. Đỗ Việt Hùng- Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Điện thoại: 0913047105; Email: doviethung@spnttw.edu.vn;

Để Hội thảo được tiến hành theo kế hoạch và đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Hiệp hội trân trọng thông báo và đề nghị Quý Ông, Bà lãnh đạo các đơn vị quan tâm phổ biến rộng rãi để các cá nhân quan tâm hưởng ứng tham gia, đóng góp vào kết quả của Hội thảo.