Hội thảo quốc tế về đóng góp nền tảng lý luận quản lý và quản trị khủng hoảng, về chuyển đổi số và khả năng thích nghi của doanh nghiệp với đại dịch toàn cầu.

Ngày 27/11/2021

Các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các Trường Đại học trong và ngoài nước chia sẻ tại Hội thảo quốc tế COMB-2021. Ảnh: AN

Hội thảo có sự tham gia và trình bày của gần 100 nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và nhiều quốc gia khác nhau như: Anh, Bỉ, Thái Lan… diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách tìm ra giải pháp, lựa chọn các phương pháp và mô hình quản trị phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ.

Ngày 26/11, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Đại học Heriot-Watt (Anh), Đại học Liège (Vương Quốc Bỉ), Đại học Mahasarakham (Thái Lan), Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh 2021 (COMB-2021).

Các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập với những nội dung chủ yếu như:

Phân tích, đánh giá tác động của đại dịch Covid – 19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam và những giải pháp vượt qua;

Từ đó có đánh giá, nhận diện cơ hội, thách thức của môi trường số và tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động quản trị, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

Các chuyên gia còn trao đổi về các mô hình, các giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam có thể vượt qua đại dịch và phát triển bền vững sau đại dịch. Về các lý thuyết chuyển đổi số, các lý thuyết quản trị mới trong môi trường số, đề xuất giải pháp triển khai nghiên cứu, ứng dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tìm kiếm các giải pháp, kiến nghị, gợi ý … để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị các lĩnh vực chức năng: sản xuất, tài chính, nhân lực, marketing, chuỗi cung ứng và logistics… cho doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Nghiên cứu về văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh của nền kinh tế số. Nghiên cứu, thảo luận về đổi mới, sáng tạo, tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp trong kỷ nguyên số…

Theo đại diện ban tổ chức, hội thảo quốc tế COMB-2021 là nơi quy tụ những nhà khoa học, nhà nghiên cứu kinh tế trong và ngoài nước, đóng góp nền tảng lý luận về quản lý và quản trị trong và sau khủng hoảng, về chuyển đổi số và khả năng thích nghi của doanh nghiệp với đại dịch toàn cầu, với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

“Hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp gặp nhau cùng trao đổi, tìm cách ứng dụng lý thuyết khoa học tiên tiến vào thực tế quản lý doanh nghiệp trong và sau đại dịch và trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số.

Chương trình hướng đến mục tiêu gắn kết lý luận với thực tiễn, ứng dụng các nghiên cứu khoa học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp trong và sau khủng hoảng toàn cầu bởi đại dịch Covid19.

Cũng như đề xuất các mô hình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và thích ứng với sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0″, vị đại diện này cho hay.

AN NGUYÊN
Ban TT& SV