Đặt mục tiêu vì lợi ích người học từ chất lượng nghiên cứu khoa học & thành quả TDTU đã xếp hạng vào Top 500 đại học uy tín thế giới

Ngày 04/09/2021

Thành quả hôm nay là kết quả của những nỗ lực phấn đấu, tư duy cách làm nghiêm túc, khoa học tập thể lãnh đạo cán bộ, viên chức giảng viên của nhà trường. Vừa qua, Tổ chức xếp hạng giáo dục đại học của Thời báo Times (THE – Times Higher Education), Vương quốc Anh công bố Bảng xếp hạng các đại học hàng đầu thế giới năm 2022 (THE World University Rankings 2022).

Xem Video: Lợi ích của người học từ chất lượng nghiên cứu khoa học

Một kết quả rất đáng mừng và vinh dự cho cả nền giáo dục đại học Việt Nam là đã có 5 trường được THE xếp hạng; trong đó lần đầu tiên có 2 trường lọt vào Top 500 thế giới.