Hoãn họp hội thảo “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học” ngày 28/5/2021

Ngày 10/05/2021

Ngày 10/5/2021, Văn phòng Hiệp hội đã gửi đi thông báo khẩn Về việc Hoãn tổ chức hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục đại học” ngày 28/5/2021;

Do tình hình dịch Covid19 đang diễn biến rất phức tạp, thông báo kính gửi tới Lãnh đạo Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Trường đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Trường cao đẳng;

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về phòng và chống dịch, cần hoãn những cuộc họp đông người, nên hội thảo khoa học quốc gia Chuyển đổi số trong giáo dục đại học mà Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã gửi 02 thông báo tới Quý Trường, dự kiến tổ chức vào ngày 28/5/2021 tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng phải hoãn lại và sẽ  tổ chức vào thời gian phù hợp, khi đại dịch covid19 được khống chế.

Ban Truyền thông – SV