Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam lần đầu tổ chức Đại hội

Ngày 26/07/2021
Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Ngày 24/7/2021, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) chính thức tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2024. Trong điều kiện cả nước cùng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất, đại hội được tổ chức theo phương thức trực tuyến.

Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của tổ chức, công dân Việt Nam tham gia liên kết, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo, phát triển nhân lực về logistics và quản lý chuỗi cung ứng, được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, nhằm mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.