Đại học Duy Tân & TDTU thành viên Hiệp hội lần đầu tiên hai đại học Việt Nam lọt Top 500 thế giới

Ngày 04/09/2021

Trường Đại học Duy Tân được Times Higher Education ( THE ) xếp hạng Top 401 – 500 trường đại học tốt nhất thế giới.

Video 2 trường đại học của Việt Nam trong Top 500 thế giới

Bảng xếp hạng của The là một trong những bảng xếp hạng giáo dục có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.