Câu chuyện sau đây của GS.TS Lê Vinh Danh là những tóm tắt bằng hình ảnh và nội dung quá trình, Đại học Tôn Đức Thắng vươn tới những thành tựu đạt được, còn kể đến bao khó khăn phải trải qua và cốt lõi nguyên nhân thành công ấy sẽ đọng lại bài học rút ra từ câu chuyện. Trân trọng giới thiệu

Chạm vào vòng tròn kết nối xem chi tiết