Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có khối lượng dữ liệu luân chuyển qua biên giới lớn nhất

Ngày 01/09/2021

Tọa đàm trực tuyến: Dòng dữ liệu xuyên biên giới và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 27/8/2021, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức tọa đàm trực tuyến: Dòng dữ liệu xuyên biên giới và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Là quốc gia nằm trong nhóm 10 nước có khối lượng dữ liệu luân chuyển qua biên giới lớn nhất thế giới, các chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp để Việt Nam xác lập các quy định pháp lý cụ thể trong lĩnh vực này…