Trường ngoài công lập cần nghiên cứu, vận dụng tốt Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Ngày 17/04/2020

Kính gửi:  Các cơ sở giáo dục đại  học, cao đẳng ngoài công lập là hội viên của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Chính phủ chủ trương nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội để xây dựng cơ chế chính sách nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Trong bối cảnh đó, Câu lạc bộ các trường đại học cao đẳng ngoài công lập đã tổ chức họp trực tuyến. Tại cuộc họp này các đại biểu thảo luận,                                                                                                                                                                                                       tìm kiếm giải pháp đẩy mạnh hoạt động  đào tạo, nghiên cứu của  các nhà trường trong bối cảnh mới; đặc biệt nhiều ý kiến đề nghị nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập như các doanh nghiệp, có chính sách  hỗ trợ: (1) giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp năm 2020. (2) giảm một phần thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 để giải quyết khó khăn năm 2020; (3) hỗ trợ Internet giá rẻ cho học sinh sinh viên và giảng viên. (4) tăng mức tín dụng sinh viên để sinh viên có tiền nộp học phí; (5) giãn nợ và giảm lãi suất cho các khoản vay ngân hàng.

Tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc với một số tổ chức xã hội nghề nghiệp. Tại buổi làm việc này, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã kịp thời phản ánh tình hình chung của giáo dục từ khi xuất hiện dịch Covid-19, nêu một số biện pháp để giáo dục ứng phó với dịch Covid-19 và phát triển lâu dài. Những kiến nghị cụ thể nêu trên của Câu lạc bộ các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập đã được phản ánh kịp thời đến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, những vấn đề về cơ chế chính sách đối với giáo dục nhiều khi được Chính phủ lồng ghép trong các văn bản quy phạm pháp luật dùng chung cho nhiều ngành kinh tế xã hội. Gần đây, ngày 8/4/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất (Nghị định – 41). Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Giáo dục và đào tạo là một trong những đối tượng được áp dụng.

Tìm hiểu nghị định trên, chúng tôi nhận thấy không ít vướng mắc mà Câu lạc bộ các trường đại học cao đẳng ngoài công lập đã đề cập sẽ được tháo gỡ nếu vận dụng tốt nghị định. Do vậy, mỗi cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập cần nghiên cứu, vận dụng.

Với tinh thần trên, lãnh đạo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đề nghị các cơ sở giáo dục đại  học cao đẳng ngoài công lập là hội viên của Hiệp hội tổ chức nghiên cứu Nghị định-41, đối sánh với thực tiễn nhà trường để vận dụng. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin đề nghị có ý kiến bằng văn bản gửi về Hiệp hội.

Nhân  dịp này, lãnh đạo Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam  hoan nghênh Câu lạc bộ các trường đại học cao đẳng ngoài công lập về hoạt động thiết thực trên; mong rằng câu lạc bộ luôn chủ động, sáng tạo và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Hiệp hội./.