Thư mời và mẫu biểu đăng ký tham dự Hội nghị Đối tác Dữ liệu Mở châu Á năm 2021

Ngày 10/11/2021

Hội nghị Đối tác Dữ liệu mở châu Á 2021(Asia Open Data Partner Ship Summit 2021) là sự kiện thường niên do AODP và các đối tác tổ chức kể từ 2015. Tổng cộng đã có 22 tổ chức của khu vực tham gia. 
Hội nghị năm 2021 là năm đầu tiên Việt Nam đứng ra chủ trì tổ chức. Với định hướng khai thác giá trị dữ liệu mở phục vụ cho phát triển kinh tré số Hội nghị AODP 2021 có chủ đề “ Data Exchange & Industrial Collaboration”. Với thông điệp hợp tác công tư và thương mại hoá thành công.

Mời Quý vị chạm vào hình giấy mời đăng ký tham dự tại đây
Mời Quý vị chạm vào hình giấy mời chuyển đến trang chi tiết
Đăng ký tham dự xin hãy bấm vào đây

Ban TT & SV