THÔNG BÁO tổ chức hội thảo “Liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao”

Ngày 22/09/2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động thường niên, Thường trực Hiệp hội và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo du lịch tổ chức hội thảo “Liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao”, với một số nội dung như sau:

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian:   8h00 ngày 17/10/2020 (Thứ 7)

Địa điểm:    Trường Đại học Hạ Long (Cơ sở 2B)

số 58 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  1. NỘI DUNG HỘI THẢO:

– Tính cấp thiết của việc liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

– Yêu cầu của việc liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

– Những yếu tố ảnh hưởng đến việc liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

– Thực trạng công tác liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

– Kinh nghiệm thực tiễn liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

– Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

  1. ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Dự kiến khoảng 80 – 100 đại biểu, gồm:

– Đại biểu các đơn vị đồng chủ trì;

– Đại biểu của các thành viên câu lạc bộ khối đào tạo du lịch.

– Đại biểu các cơ sở giáo dục và đào tạo về du lịch;

– Đại biểu từ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch;

– Một số chuyên gia giáo dục;

  1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO

Đăng ký tham dự và viết tham luận hội thảo: Theo Giấy mời tham dự và viết bài tham luận hội thảo đính kèm

Kính đề nghị các thành viên của Câu lạc bộ khối đào tạo du lịch đăng ký đại biểu theo mẫu sau đây và gửi về email: clbdaotaodulich@gmail.com trước ngày 06/10/2020.

TT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ ĐT/Email
         

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: TS. Vũ Hương Giang số DĐ 0983586188 để được hỗ trợ

Để hội thảo diễn ra theo đúng kế hoạch và đảm bảo đạt được yêu cầu đề ra, Hiệp hội trân trọng thông báo và đề nghị Quý Ông, Bà lãnh đạo các đơn vị quan tâm, phổ biến rộng rãi để các cá nhân quan tâm hưởng ứng tham gia, đóng góp vào kết quả của hội thảo.