THÔNG BÁO SỐ 3 Về tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế”

Ngày 06/04/2018

Hệ thống giáo dục mở là vấn đề quan trọng được Nghị quyết số 29-NQ/TW định hướng cho sự phát triển của giáo dục đào tạo nước nhà.

Sau khi gửi các Thông báo về Hội thảo (số 1 và số 2), Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng kịp thời và tích cực của khá nhiều cá nhân và tổ chức: Các Đại học, Trường đại học, Học viện, Viện, Trường cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo,… Văn phòng Hiệp hội đã nhận được gần 70 báo cáo tóm tắt, trong đó có 25 báo cáo đầy đủ. Đã có gần 50 đơn vị và cá nhân đăng ký tới dự hội thảo.

Các báo cáo tham luận sẽ được ban Tổ chức hội thảo biên tập, chuẩn bị bản thảo và in thành sách tại Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền Thông của Bộ Thông tin và Truyền thông để cung cấp cho tác giả và các đại biểu tham dự hội thảo.

Tiếp theo, Ban Tổ chức trân trọng thông báo tới Quý hội viên, Quý Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức trực thuộc và các chuyên gia… một số nội thông tin quan trọng sau đây:

  1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ hỗ trợ và phối hợp tổ chức Hội thảo tại Tầng 10 Thư viện điện tử Tạ Quang Bửu của Trường, số 01 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  2. Thời gian tổ chức hội thảo: Khai mạc hồi 08 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2018 (thay cho ngày 10/5/2018 dự kiến đã nêu trong các thông báo trước đây).
  3. Giấy mời tham dự hội thảo chính thức sẽ được Ban Tổ chức gửi tới Quý vị đại biểu theo danh sách mà Quý đại biểu đã gửi đăng ký tham dự.

Ban Tổ chức hội thảo mong nhận được sự quan tâm tới dự hội thảo của đông đảo hội viên, Sở GD&ĐT, các tổ chức trực thuộc và các chuyên gia.

Trân trọng!