THÔNG BÁO SỐ 1 V/v: Tổ chức hội thảo khoa học Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên Thế giới và ở Việt Nam: hiện trạng, kết quả và bất cập

Ngày 26/06/2019

Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã nêu lên vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục đại học nước ta đã xác định kiểm định chất lượng là yếu tố quan trọng nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, năng lực hệ thống giáo dục đại học, kết quả đạt được là số trường đạt chuẩn kiểm định ngày càng tăng, chất lượng đào tạo nhân lực được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, quá trình triển khai đảm bảo và kiểm định chất lượng cho thấy một số vấn đề cụ thể còn tồn tại mà các trường cần tập trung cải thiện chất lượng.

Theo Chương trình hoạt động năm 2019 của Hiệp hội, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học quốc gia:Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học

trên Thế giới và ở Việt Nam: hiện trạng, kết quả và bất cập”. 

Đây là cơ hội để các trường đại học và cao đẳng trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về hoạt động đánh giá và công nhận mức độ đạt tiêu chuẩn chất lượng. Qúa trình kiểm định sẽ giúp các trường xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh theo một chuẩn mực nhất định. 

  1. Nội dung Hội thảo

Các bài tham luận cho Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau:

– Chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học;

– Mốc chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học;

– Quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài theo chuẩn chất lượng cơ sở                                                           giáo dục và chương trình đào tạo đại học;

– Luật giáo dục đại học sửa đổi và bổ sung về Đảm bảo và Kiểm định chất lượng đại học;

– Chính sách, cơ chế và hệ thống Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học;

– Hoạt động kiểm định chất lượng theo Tổ chức kiểm định, theo tiêu chuẩn chất lượng trong và ngoài nước.

  1. Đại biểu tham dự

– Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Vụ, Cục chức năng;

– Đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

– Đại biểu của các trường đại học, cao đẳng, học viện;

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Các cơ quan nghiên cứu giáo dục;

– Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các học viện và các đối tượng có quan tâm.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 25/10/2019.

– Địa điểm: Dự kiến tại miền Trung.

  1. Đăng kí tham dự và viết báo cáo Hội thảo

– Sau khi xác định thời gian và điạ điểm cụ thể, Ban tổ chức hội thảo sẽ gửi thông báo để Quý vị đại biểu đăng ký danh sách tham dự.

Gửi báo cáo toàn văn về Email: hiephoidhcdvn@gmail.com

Hạn chót vào ngày 30/9/2019.

– Quy cách báo cáo: tối đa 12 trang A4, font Times New Roman (unicode), font size 14, top margin 3cm, bottom margin 2,5cm, left margin 3cm, right magin 2,5cm, kèm file (đĩa mềm hoặc gửi qua email). Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (Email, số di động).

Địa chỉ liên hệ: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 3795 7159

Để Hội thảo đạt kết quả mong muốn, Ban tổ chức rất mong được đón tiếp đông đảo đại biểu và sớm nhận được báo cáo tham luận từ Qúy vị.

Trân trọng./.