Thí sinh sẽ biết mình đỗ hay trượt đại học trước 17h ngày 23/8

Ngày 20/04/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Văn bản này Bộ giáo dục và Đào tạo gửi các đại học, học viện, trường đại học; Các cơ sở đào tạo sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; Các cơ sở đào tạo cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non; Các sở Giáo dục và Đào tạo và Sở giáo dục – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra các mốc thời gian chi tiết cho quá trình tuyển sinh năm 2021.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục đào tạo phải công khai Đề án tuyển sinh và gửi đề án tuyển sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay khi công bố Đề án trên cổng thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước ngày 12/4.
Các sở giáo dục và Đào tạo, điểm thu nhận hồ sơ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, nhập thông tin đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ từ ngày 27/4 đến 17h ngày 11/5. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ ngày 27/4 đến 17h ngày 15/5.

Từ ngày 20/5-30/5, cơ sở đào tạo phải tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ để tham khảo.

Trước ngày 30/5, thí sinh phải gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước ngày 10/6, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các cơ sở đào tạo.
Dự kiến trước ngày 15/6, lãnh đạo và cán bộ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ được tập huấn Quy chế tuyển sinh.

Trước 17h 00 ngày 28/7, cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở Giáo dục và Đào tạo để thông báo cho thí sinh.

Trước 17h 00 ngày 10/8, thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo.

Trước 17h 00 ngày 15/8, cơ sở đào tạo báo cáo kết quả xét tuyển thẳng.

Trước ngày 30/6 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do cơ sở đào tạo quy định, cơ sở đào tạo Cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có).

Trước 17h 00 ngày 3/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe.

Trước 17h 00 ngày 5/8, cơ sở đào tạo điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.