Thay vì dùng “người đứng đầu”nên điều chỉnh pháp lý thành “lãnh đạo trường”

Ngày 17/06/2021
  • PGS. Nguyễn Văn Hiệp Chủ tịch Hội đồng trường Thủ dầu 1
  • Thành viên CLB Khối trường đại học, cao đẳng miền Đông Nam Bộ – Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ VN.

Chức năng pháp lý cho phép những quy định đặc thù Hội đồng trường, Ban giám hiệu và không nên thiên vị, thiên lệch cái tôi.

Vậy mới đúng với tinh thần tự chủ

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiệp: hiện nay, các văn bản đang dùng từ “người đứng đầu” đang gây nhiều tranh cãi. Ai là người đứng đầu trường đại học, vấn đề này giữa các trường cũng hiểu khác nhau.

Thực tế, nhiều trường hiểu người đứng đầu là Hiệu trưởng, nhưng hiện nay một số trường đang khuyết vị trí Hiệu trưởng, vậy văn bản chỉ đạo sẽ không có ai ký, công việc cần làm không thể giải quyết được, đây là vấn đề bất cập hiện nay.

Thay vì dùng “người đứng đầu”, văn bản pháp lý nên điều chỉnh thành “lãnh đạo trường”, như vậy, những người trong tập thể lãnh đạo trường đều có thể ký và quyết định công việc dựa trên việc họp bàn, trao đổi, công khai minh bạch và thực hiện đúng trách nhiệm giải trình.

Xây dựng một quy chế hoạt động riêng cho đại học

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiệp Chủ tịch Hội đồng trường. Tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, chúng tôi thực hiện phân công trong lãnh đạo, từ Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Hiệu phó, các Ủy viên ban thường vụ đều thống nhất với nhau bằng 1 quy chế làm việc chung.

Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng trường xử lý công việc giữa hai kỳ họp của Hội đồng trường, báo cáo trong cuộc họp gần nhất của Hội đồng. Nếu có những việc gấp thì phải họp Hội đồng trường ngay để bàn luận, thông qua và quyết định.

Bên cạnh đó, trong quy chế tổ chức hoạt động, trường sẽ phân định rõ trách nhiệm từng vị trí, xác lập thiết chế ra quyết định, tổ chức thực hiện và giám sát.

Cuộc họp lãnh đạo trường được thực hiện với các nội dung như: Những vấn đề chưa có chủ trương của Hội đồng trường cần phải xử lý và giải quyết ngay; chuẩn bị các nội dung công việc để Hội đồng trường quyết định; thống nhất các hoạt động trong trường bao gồm Đảng, đoàn thể, chuyên môn. Lãnh đạo trường bao gồm Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy”, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ.

Hội đồng trường là cơ quan quyền lực cao nhất mà người điều hành là Chủ tịch Hội đồng trường, còn Hiệu trưởng là người quản lý, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường và pháp luật”

Không nên đặt vấn đề cao thấp mà phải đặt vấn đề về chức năng, không nên đưa cái tôi của mình lên cao hơn người người khác mà nên hướng về mục tiêu phát triển trường, thống nhất quy chế làm việc.

Trong bối cảnh hệ thống văn bản pháp lý chưa rõ ràng, cụ thể, mỗi trường đại học cần phải có quy chế hoạt động của riêng mình.

Những quy định được ban hành theo luật pháp còn nhiều nội dung mang tính chất chung chung, chưa rõ ràng, thậm chí là mỗi người, mỗi trường còn có những cách hiểu khác nhau. Thực tiễn hoạt động của từng trường, cần có những quy định cụ thể, chi tiết. Đó chính là lý do mỗi cơ sở giáo dục đại học ban hành quy chế hoạt động cho chính mình.

Bài viết tóm lược những nội dung từ thực tế cần điều chỉnh văn bản pháp lý tên gọi và chức  năng Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, quy chế đặc thù các trường Đại học gắn với quá trình Tự chủ Đại học. Buổi trao đổi Báo Giáo dục.net và PGS. Nguyễn Văn Hiệp Chủ tịch Hội đồng trường Thủ dầu 1

Ban TT – SV