Tháng 5/2024, Hiệp hội tổ chức hội thảo “cao đẳng – Thực trạng và giải pháp”

Ngày 29/01/2024

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ban hành thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Cao đẳng – Thực trạng và giải pháp”.

Theo đó, hội thảo khoa học quốc gia: “Cao đẳng – Thực trạng và giải pháp” tập trung một số nội dung như sau;

– Vai trò của hệ cao đẳng trong cơ cấu trình độ nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội – kinh nghiệm quốc tế và liên hệ với Việt Nam.

– Nhìn lại các thể loại giáo dục cao đẳng ở Việt Nam.

– Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với hệ thống giáo dục cao đẳng Việt Nam.

– Nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng Việt Nam từ góc nhìn của doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự gồm:

– Đại diện một số cơ quan Trung ương, bộ ngành, vụ chức năng có liên quan;

– Đại diện một số doanh nghiệp, hiệp hội, câu lạc bộ;

– Đại diện các trường cao đẳng (kể cả trường cao đẳng không là thành viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam);

– Các thành viên thường trực Hiệp hội;

– Đại diện các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

 Thời gian: Dự kiến trong tháng 5/2024 (ngày chính thức sẽ thông báo sau).

– Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Nam (địa điểm chính thức sẽ thông báo sau).

Đăng kí tham dự và viết báo cáo Hội thảo

– Tham dự hội thảo: đại biểu tham dự và viết báo cáo Hội thảo theo mẫu ở dưới.

– Viết báo cáo hội thảo

Gửi báo cáo toàn văn về Email:hiephoidhcdvn@gmail.com

Hạn chót gửi báo cáo vào ngày: 15/4/2024

Quy cách báo cáo như sau:

Tối đa 8 trang A4; font Times New Roman (unicode), cỡ chữ 13, lề trên 3.7cm, lề dưới 3cm, lề trái 3cm, lề phải 3cm; giãn dòng 1.12.

Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15.

Dưới tiêu đề ghi rõ thông tin tác giả: Học hàm, học vị – Họ tên – Đơn vị công tác – Địa chỉ liên hệ – Email – Số di động.

Báo cáo được sử dụng làm tài liệu của hội thảo. Những bài đáp ứng yêu cầu chất lượng khoa học sẽ được đăng trên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam và Website của Hiệp hội.

Yêu cầu bài báo cáo đáp ứng yêu cầu sau:

Nội dung báo cáo cần đánh số thứ tự các phần mở đầu, nội dung, kết luận, các mục và tiểu mục.

Các từ tiếng nước ngoài để nguyên dạng, không phiên âm sang tiếng Việt.

Danh mục Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, không trích dẫn quá 10 tài liệu và được ghi theo trình tự: số thứ tự, tên tác giả, tên ấn phẩm, cơ quan xuất bản, tập, số, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang…

Địa chỉ liên hệ: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 37957159 (Văn phòng HH), 0932381998 (Bà Võ Việt Dung – Phó Chánh VP), 0913300348 (Ông Đặng Văn Định – Trưởng Ban nghiên cứu và phân tích chính sách).

Để Hội thảo đạt kết quả tốt, Ban tổ chức rất mong được sự hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng đại biểu dự hội thảo đăng ký theo mẫu sau: