Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên

Ngày 05/01/2022

Tăng cơ hội học tập và đào tạo thực tế

Ngày 4/1/2022, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET-TSC) thông tin vừa tổ chức thành công hội thảo trực tuyến giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác doanh nghiệp nhà trường thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên Việt Nam

Hội thảo do MOET-TSC kết hợp với Tổ chức Sáng kiến công nghệ toàn cầu Nhật Bản (GTI Consortium) tổ chức tại các điểm cầu Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Bùi Văn Linh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực cho biết: Nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ phận cấu thành nguồn nhân lực của quốc gia, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là vô cùng quan trọng.

Do đó, việc nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chính sách, đề xuất các hoạt động hỗ trợ đào tạo kỹ năng thiết yếu cho HSSV nhằm phát triển nguồn nhân lực trong tương lai, trong đó có nhân lực chất lượng cao từ nguồn các em sinh viên tốt nghiệp các trường đại học là nhiệm vụ cần ưu tiên triển khai của Trung tâm MOET-TSC.

Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo phát triển nguồn nhân lực có trình độ đại học trở lên và nhân lực ngành sư phạm; định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; cung ứng nhân lực có trình độ đại học trở lên thông tin và truyền thông về tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm, đào tạo và sử dụng nhân lực.

Ông Bùi Văn Linh chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội

Mỗi năm, có khoảng 300.000 cử nhân tốt nghiệp các trường đại học tại Việt Nam. Do đó, Trung tâm đã và đang tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp để tuyển dụng cho các sinh viên tốt nghiệp phù hợp với chuyên ngành đào tạo đóng góp với sự phát triển KTXH của Việt Nam, tổ chức các hoạt động hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, các kỹ năng thiết yếu khác cho HSSV trong đó hướng đến các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế phục vụ việc chủ động, linh hoạt thích ứng tốt với yêu cầu chuyển dịch việc làm mạnh mẽ hiện nay trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

“Qua tìm hiểu thông tin, tôi nhận thấy chức năng của Tổ chức GTI (https://www.gti-consortium.jp/) trực thuộc SIT (Shibaura Institute of Technology, https://www.shibaura-it.ac.jp/) cũng phù hợp với chức năng của MOET-TSC. Do đó, MOET-TSC bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với GTI nhằm tăng cơ hội học tập và đào tạo thực tế của sinh viên Việt Nam cũng như việc kết nối nhiều trường đại học và sinh viên Việt Nam với các ngành công nghiệp Nhật Bản thông qua sự hợp tác với GTI, SIT và các thành viên khác trên khắp Châu Á”- ông Bùi Văn Linh bày tỏ.

Hội thảo được tổ chức tại các điểm cầu Việt Nam và Nhật Bản.

Tiếp cận thị trường lao động trình độ cao của Nhật Bản

Sau hội thảo, hai bên đã thông qua một số nội dung hợp tác như: Hợp tác giữa các trường đại học thành viên của GTI với các trường đại học khác tại Việt Nam và khu Châu Á để thực hiện các chương trình thực tập sinh, trao đổi giảng viên, sinh viên như chương trình sandwich, chương trình trao đổi nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, chương trình học tập dựa trên dự án toàn cầu.

Trong tương lai, GTI và MOET-TSC có thể phối hợp tổ chức các cuộc thi liên quốc gia về đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp dành cho sinh viên các nước Châu Á hoặc GTI và MOET-TSC tham gia tổ chức các cuộc thi của đối tác thứ ba như các cuộc thi của ATU-NET (https://atunet.org/); MOET-TSC sẽ là cầu nối hỗ trợ sinh viên Việt Nam sang thực tập và cung ứng nhân lực kĩ thuật, công nghệ chất lượng cao cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

MOET-TSC cũng mong muốn GTI sẽ là cầu kết quan trọng để giúp kết nối hiệu quả với các doanh nghiệp của Nhật Bản nhằm triển khai các hoạt động phối hợp đào tạo các thực tập sinh của Việt Nam hay cung ứng nhân lực chất lượng cao giúp sinh viên Việt Nam có việc làm tốt, tiếp cận thị trường lao động năng động, trình độ cao của Nhật Bản.

MOET-TSC cam kết tham gia các hội thảo, tọa đàm, hội nghị chuyên đề khu vực, quốc tế do GTI tổ chức với tư cách là đơn vị kết nối, cung cấp thông tin về hội thảo tới các trường đại học Việt Nam, cung cấp báo cáo viên của Việt Nam.

Hai bên thống nhất cùng dự thảo nội dung phối hợp để trình các cơ quan lãnh đạo phê duyệt và tổ chức ký kết trong thời gian tới.

Ban TT& SV