Kiến nghị phổ thông học qua truyền hình, đại học học trực tuyến

Ngày 06/09/2021

Tiểu học và THCS, phương thức dạy học qua truyền hình có nhiều ưu điểm nổi trội hơn.

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải pháp ưu tiên cho học sinh Tiểu học và THCS được chuyển sang học đại trà qua các kênh truyền hình trên cả nước trong mùa dịch COVID- 19.

Lịch phát sóng Chương trình dạy học trên Truyền hình

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhận thấy một điều không bình thường là sau làn sóng thứ nhất của dịch, trong giáo dục ở mọi cấp đang có xu hướng chạy theo “mốt” chỉ tập trung vào phương thức dạy học trực tuyến…

Kiến nghị 2 phương thức dạy học đối với: phổ thông học qua truyền hình, đại học học trực tuyến.

Ban TT&SV