HIỆP HỘI KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI

Ngày 05/12/2018

Ngày 4/ 12/ 2018 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã chính thức trở thành Hội viên của Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam. Kể từ hôm nay, nhà trường cũng chính thức được tham gia sinh hoạt chuyên môn sâu tại các Câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội: CLB Các trường Cao đẳng Y – Dược; CLB Các trường đào tạo điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

 PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội cùng đoàn công tác của Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam đã tới thăm và trao Quyết định, Giấy Chứng nhận Hội viên cho Ban Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, trực thược UBND Tp Hà Nội.  Phát biểu tại Lễ trao Quyết định kết nạp hội viên, Hiệu trưởng nhà trường thể hiện sự vui mừng được sinh hoạt trong ngôi nhà chung là Hiệp hội Các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước về Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuyên môn của Bộ Y tế. Tổ chức và hoạt động của Trường tuân theo Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có trụ sở đặt tại Quận Hà Đông, Hà Nội.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông cùng với các trường khối Y, Dược của Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ Cao đẳng và trình độ thấp hơn phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Hà Nội và lân cận.

Đào tạo nhân lực y tế có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn, có y đức; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khoẻ; có năng lực giải quyết các vấn đề kỹ thuật tại cơ sở; có khả năng tự học tập và nghiên cứu; có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ đồng nghiệp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực hành chăm sóc sức khỏe nhân dân, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường.

Văn Đình Ưng