Hiệp hội góp ý 19 nội dung của Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ngày 14/01/2019

Ngày 10/1, Bộ Giáo dục và Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam họp bàn góp ý về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Tham dự cuộc họp về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Đức Cường, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giáo dục đại học; về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có sự tham gia của đầy đủ lãnh đạo và các thành viên thường trực.

Được biết, thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 26, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học về dự án Luật Giáo dục  (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 01/2019.

Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Đức Cường thông tin, hiện Thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) tiếp tục lắng nghe ý kiến của các cơ quan, tổ chức trong đó có Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam để chỉnh lý dự thảo Luật với 11 nhóm vấn đề bao gồm 19 nội dung:

Một là, về triết lý giáo dục

Hai là, về hướng nghiệp và phân luồng

Ba là, về chính sách cử tuyển

Bốn là, về đầu tư của nhà nước

Năm là, về vấn đề học phí

Sáu là, về vấn đề xã hội hóa

Bảy là, về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

Tám là, về chính sách học bổng

Chín là, về phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp

Mười là, vấn đề bình đẳng giới

Mười một là, về trường chuyên, trường chất lượng cao và trường nội trú

Mười hai là, về chương trình gíao dục phổ thông và sách giáo khoa

Mười ba là, về liên thông

Mười bốn là, về thi tốt nhiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học

Mười lăm là, vấn đề tự chủ của cơ sở giáo dục

Mười sáu là, về quản lý nhà nước

Mười bảy là, quy hoạch mạng lưới

Mười tám là, kiểm định chất lượng giáo dục

Mười chín là, về kỹ thuật lập pháp

Thùy Linh