Hai trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng ARWU 2021

Ngày 18/08/2021

Hai cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và thứ hạng trong Bảng xếp hạng ARWU 2021 (Nguồn: ARWU)

Hệ thống xếp hạng đại học thế giới Academic Ranking of World Universities – ARWU vừa công bố kết quả xếp hạng các đại học thế giới năm 2021. Việt Nam có 2 cơ sở giáo dục đại học có tên trong xếp hạng.

Theo bảng xếp hạng ARWU 2021 vừa được công bố, 2 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có tên là: Trường đại học Tôn Đức Thắng và Trường đại học Duy Tân, cùng ở thứ hạng nhóm 601- 700.

Trước đó, Trường đại học Tôn Đức Thắng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Việt Nam vào xếp hạng ARWU năm 2019, thứ hạng 901-1000. Năm ngoái, 2020, cũng chỉ có Trường đại học Tôn Đức Thắng có tên trong xếp hạng, ở thứ hạng vươn lên 701-800.

Năm nay, đứng đầu bảng xếp hạng là Đại học Harvard (Mỹ), tiếp đó là Đại học Stanford (Mỹ), vị trí thứ 2 và Đại học Cambridge (Anh) ở vị trí thứ 3.

Bảng xếp hạng đại học thế giới ARWU, do Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) bắt đầu thực hiện từ 2003. Đến năm 2009 do tổ chức Shanghai Ranking Consultancy thực hiện độc lập. ARWU đánh giá các đại học trên toàn thế giới căn cứ vào các cơ sở dữ liệu khoa học tự xây dựng, không yêu cầu các đại học phải cung cấp dữ liệu. Các tiêu chí đánh giá chính bao gồm: Chất lượng giáo dục, Chất lượng giảng viên, Nghiên cứu khoa học, Năng suất học thuật bình quân trên đầu người.

Ban TT&SV