ĐH Quốc gia Hà Nội vào tốp 1.000 trên bảng xếp hạng của Webometrics

Ngày 16/02/2022

Theo SGGP – Tổ chức xếp hạng Webometrics (Phòng thí nghiệm Cybermetrics, một thành viên của Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha – CSIC) vừa công bố bảng xếp hạng các đại học thế giới tháng 1-2022.

Theo đó, có 178 trường đại học tại Việt Nam được xếp hạng. ĐH Quốc gia Hà Nội tăng 15 bậc, từ 959 lên 944 thế giới. Như vậy, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên danh sách các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 5 gồm có Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM.

Webometrics là bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus và Google Scholar của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. Các tiêu chí được Webometrics xếp hạng gồm: chỉ số Impact có trọng số 50%, đo lường mức độ lan tỏa của website và nguồn tài nguyên số của cơ sở giáo dục đại học; chỉ số Excellence có trọng số 40%, đo lường trong 10% số bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong 27 lĩnh vực xuất bản của Scopus; chỉ số Openness có trọng số 10%, đo lường số trích dẫn của 210 tác giả hàng đầu của các cơ sở giáo dục đại học trên hệ thống Google Scholar.

THANH MINH

Ban TT& SV