Dự kiến hoạt động các Câu lạc bộ thuộc Hiệp hội trong tháng 3/2021

Ngày 01/03/2021

Theo dự kiến, để chuẩn bị cho việc thành lập Câu lạc bộ các trường đại học đã tự chủ để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc của các trường và đề xuất để Hiệp hội kiến nghị tới các cơ quan Đảng, Nhà nước sẽ Họp trực tuyến lãnh đạo 23 trường đã chuyển qua tự chủ đại học sẽ diễn ra vào sáng 10/3/2021. Mời họp trực tuyến các trường đã chuyển qua tự chủ Đại học

Kết nối các trường đại học, cao đẳng miền Đông Nam Bộ nhằm chia sẻ, học tập và phối hợp giữa các trường trong cùng khu vực tiến tới thành lập câu lạc bộ, Thường trực Hiệp hội mời lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trong khu vực sẽ họp trực tuyến vào chiều ngày 10/3/2021. Mời họp trực tuyến CLB khối trường miền Đông Nam Bộ

Và lễ ra mắt Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng đại học, trường đại học, học viện và Tọa đàm phương hướng hoạt động năm 2021 của câu lạc bộ sẽ được diễn ra trực tuyến vào sáng 17/3/2021. Mời dự ra mắt CLB Chủ tịch HĐT

Ngoài ra Câu lạc bộ Kết nối Doanh nghiệp – Viện – Trường, Câu lạc bộ Khối Đào tạo và Nghiên cứu khoa học ngân hàng, Câu lạc bộ Khối Tài chính – Kế toán, Câu lạc bộ Các trường đại học đại phương, Câu lạc bộ Các trường cao đẳng Sư phạm, Câu lạc bộ Các trường cao đẳng Y Dược, Câu lạc bộ Các trường đào tạo Mỹ thuật ứng dụng …. cũng đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động của câu lạc bộ trong tháng 4 tới.

Mùa xuân đã về trên đất nước ta đang hứa hẹn một năm nhiều hoạt động của các Câu lạc bộ thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhằm chào mừng các sự kiện của đất nước năm 2021.

Phạm Ngọc Lan