Chuyển đổi từ mô hình đa ngành sang mô hình đa lĩnh vực Trường Đại học Bách khoa

Ngày 22/10/2021

Quyết định thành lập 3 trường đại học trên cơ sở tổ chức lại một số viện đào tạo và viện nghiên cứu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã bước đầu chuyển đổi từ mô hình đa ngành sang mô hình đa lĩnh vực.

Ngày 8/10, Hội đồng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã ra nghị quyết thành lập 3 trường gồm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Cơ khí; và Trường Điện – Điện tử.
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội hiện có hơn 1.100 giảng viên và 35.000 người học. Ảnh: HUST
Trong đó, Trường Cơ khí được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Viện Cơ khí, Viện Cơ khí động lực và Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh; Trường Điện-Điện tử trên cơ sở tổ chức lại Viện Điện, Viện Điện tử viễn thông, và Viện Nghiên cứu quốc tế về thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng; Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị thuộc Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Số sinh viên của 3 trường này sẽ chiếm khoảng 71% tổng số sinh viên của Trường – đại diện của Trường cho biết.
Theo lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, có bốn mục tiêu cụ thể cho việc thành lập ba trường, đó là: Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ ba lĩnh vực Cơ khí, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Điện – Điện tử; các trường sẽ thực hiện đào tạo và nghiên cứu tốt nhất để mỗi nhóm ngành tương ứng trong khoảng thứ hạng từ 300-400 của thế giới theo bảng xếp hạng QS vào năm 2025 (năm 2021 đang ở trong khoảng từ 401-450).
Việc thành lập 3 trường nằm trong Đề án Chuyển đổi mô hình thành Đại học, với lộ trình đến cuối năm 2022 sẽ thành lập 5 – 6 trường và 4 – 5 viện, trung tâm nghiên cứu; chuyển đổi, tái cấu trúc các phòng thành các ban thuộc Đại học; chuyển đổi các viện đào tạo còn lại thành khoa. Đến năm 2025, Trường tự chủ toàn diện, có mô hình tổ chức và quản trị tiên tiến, bộ máy tinh gọn, khẳng định vị thế trong và ngoài nước.

Trong Luật Giáo dục đại học năm 2018, trường đại học được hiểu là cơ sở đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành; đại học được hiểu là cơ sở giáo đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực với các đơn vị cấu thành cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung; và lĩnh vực được hiểu là tập hợp các nhóm ngành có điểm chung về kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ.
Ban TT&SV