“Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu“

Ngày 10/11/2021

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương phát biểu tại Diễn đàn ( Ảnh Dân trí)

Theo Báo Dân trí, tại Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề “Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao 4.0 do Ban Kinh tế trung ương đang diễn ra tại Hà Nội.
Phát biểu tại diễn đàn Hội thảo chuyên đề 1 : ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban kinh tế trung ương tại Hội thảo nhận định “Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực phát triển…”

Mời Quý độc giả bấm vào link kết nối để xem chi tiết