VIDEO Đại biểu Quốc hội Lê Quân: Thực hiện tốt Tự chủ đại học mới nhanh có nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 26/07/2021
VIDEO Đại biểu Quốc hội Lê Quân phát biểu Tự chủ Đại học trước diễn đàn Quốc hội