Chuyên gia trường Hội viên HANU đánh giá quy định thang điểm ngoại ngữ đầu vào Tiến sỹ Quy chế mới – TS. Phạm Ngọc Thạch

Ngày 15/07/2021

Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Hà Nội

Tiến sĩ Thạch đánh giá, quy định thang điểm năng lực ngoại ngữ đầu vào tại quy chế 18 mới ban hành năm 2021 đáp ứng yêu cầu đầu vào tại quy định về chuẩn chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT.

Theo ông, yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đầu vào ở Quy chế 18 phù hợp thực tại Việt Nam. Quy chế 18 nhất quán trình độ ngoại ngữ với yêu cầu đầu vào  quy định về chuẩn chương trình đào tạo (Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT). Chuẩn chương trình đào tạo yêu cầu đầu vào bậc tiến sĩ là trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với trình độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).

Đồng thời, quy định này được chi tiết hóa trong Quy chế 18 để thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học tổ chức thực hiện tuyển sinh.

Về chứng chỉ tiếng Anh, quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 yêu cầu ngoại ngữ đầu vào là chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 5.0-6.5 và TOEFL iBT từ 45 – 93 điểm.

Bảng tham chiếu chứng chỉ B2 theo khung chung châu Âu & chứng chỉ IELTS.

Quy chế mới quy định IELTS từ 5.5 trở lên, TOEFL iBT từ 46 điểm trở lên, bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Cambridge Assessment English B2 và First/B2 Business Vantage/Linguaskill từ 160 trở lên.

Theo Tổ chức khảo thí tiếng Anh Cambridge, trình độ B2 khung tham chiếu chung châu Âu tương đương với mức điểm từ 160 đến 180 điểm và mức điểm IELTS 5.5 – 6.5. Quy chế mới sử dụng cận dưới của mức điểm là IELTS 5.5 là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chung cho cả nước, còn các cơ sở đào tạo có thể yêu cầu trình độ cao hơn quy định này.

TS Thạch nhấn mạnh, nhiều ý kiến cho rằng, quy chế quy định đầu vào tiến sĩ là IELTS 5.5, trong khi với TOEFL iBT thì quy định 46 điểm = B2 là không chuẩn. Bới, hiện nay, khung tham chiếu châu Âu bậc B1 TOEFL iBT từ 42 – 71 điểm, B2 phải tối thiểu 72 điểm. Như vậy,  5.5 IELTS tương đương với 46 – 59 điểm TOEFL iBT.

Việc lựa chọn mức điểm 46 TOEFL iBT vẫn bảo đảm tương đương IELTS 5.5. Quy chế năm 2017 yêu cầu mức điểm 45 TOEFL iBT. Như vậy, nói yêu cầu về ngoại ngữ của quy chế mới thấp hơn so với quy chế trước là không chính xác. Mà phải nói rằng, quy định thang điểm năng lực ngoại ngữ đầu vào tại quy chế mới cao hơn so với quy chế năm 2017.

Quy chế mới yêu cầu ứng viên phải đạt cấp độ 4/6 cũng tương đương với trình độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu là phù hợp. Bởi đây là điều kiện tối thiểu (mức sàn) và các trường có thể phát huy quyền tự chủ, yêu cầu cao hơn mức yêu cầu tối thiểu của Bộ GD&ĐT.