HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ VIỆT NAM – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Ngày 03/07/2021

Ngày 02/7//2021 dưới sự chủ trì của TS Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội, Ban Thường vụ Hiệp hội đã tiến hành phiên họp thường kỳ lần thứ 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến.  Nội dung cuộc họp nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và bổ sung kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021. (Xem video)

Hội nghị lần này có sự đổi mới, các đại biểu dự họp được nghe báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm bằng cả hình ảnh thông qua Clip sinh động và nhấn mạnh một số hoạt động nổi bật của PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội. Hội nghị nhất trí cao với báo cáo của Hiệp hội, cho rằng:
Bước vào năm 2021, đại dịch Covid -19 không thuyên giảm, mà còn tăng lên, gây khó khăn, cản trở hoạt động của các tổ chức xã hội nghề nghiệptrong đó có Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ sự năng động, tích cực chuyển đổi phương thức hoạt động mà trong 6 tháng qua Hiệp hội vẫn triển khai chương trình hoạt động đã được Đại hội lần thứ II (tháng 12 năm 2020) đề ra, và đạt được kết quả đáng mừng.

Điều kiện tiên quyết là, nhanh chóng kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ II và triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 ngay từ sau Đại hội.

+Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Vũ Ngọc Hoàng, Thường trực Hiệp hội khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, thực chất để điều hành công việc. Ban Lãnh đạo Hiệp hội cũng gọn nhẹ hơn, phân công cụ thể rõ ràng hơn.

+Sắp xếp lại tổ chức và bố trí nhân sự các phòng, ban chuyên môn cho phù hợp với yêu cầu mới.

Sau khi sắp xếp, Cơ quan Hiệp hội có các đơn vị: Văn phòng, 7 Ban chuyên môn, Hội đồng Khoa học và Hội đồng cố vấn.

Thứ hai, rà soát, bổ sung, điều chỉnh và ban hành các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hiệp hội, của các đơn vị phòng, ban, hội đồng. Đồng thời chuẩn hóa các quy định nội bộ để các đơn vị chủ động phối hợp cùng nhau hiệu quả hơn.

Ban Thường vụ họp trực tuyến kết quả hoạt động 6 tháng 2021

Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hiệp hội.

Dự toán tài chính của Hiệp hội năm 2021.

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, của các ban chuyên môn.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ II (2021-2025)

Quy định về hoạt động thi đua khen thưởng, thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT của Hiệp hội.

Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội.

Quy chế thành lập, tổ chức và quản lý các tổ chức trực thuộc,

Quy định định tạm thời mức chi cho một số hoạt động thường xuyên của Hiệp hội

Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phản biện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

+Hiệp hội gửi công văn tới Thủ tướng Chính phủnhằm kiến nghị một số vụ việc cấp bách ảnh hưởng đến tiến trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học:

Kiến nghị đưa các hệ đào tạo cao đẳng trở lại với bậc giáo dục đại học, thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng.

Kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định về thí điểm thực hiện tự chủ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Kiến nghị tiếp tục chưa thu thuế đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập;

Kiến nghị Chính phủ ban hành kịp thời một nghị định về tự chủ đại học.

-Kiến nghị xem xét các vụ việc phức tạp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng – một mô hình triển khai thí điểm tự chủ đại học thành công.

+Hiệp hội cũng một số văn bản gửi Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin- Truyền thông nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan.

-Làm rõ việc Hiệp hội kiến nghị đưa hệ đào tạo cao đẳng về với bậc giáo dục đại học như trước khi có Luật giáo dục nghề nghiệp.

Góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều, khoản  hướng dẫn thực hiện Nghị định 45/2010/NĐ-CP về quản lý hội.

Phúc đáp việc thành lập thêm Hiệp hội Các trường cao đẳng ngoài công lập Việt Nam.

Đề nghị xem xét tổ chức hội nghị Dữ liệu mở Chấu Á vào tháng 10/2021.

Thứ 4. Triển khai các hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm, trọng điểm liên quan đến chiến lược phát triển giáo dục đại học trong tương lai, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực, tìm kiếm mô hình đại học tương thích với điều kiện kinh tế – xã hội – công nghệ mới.

+Hiệp hội đã tổ chức tọa đàm về kiểm định chất lượng giáo dục đại học vào 5/2021.

+ Chuẩn bị Hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục đại học dự kiến tổ chức vào ngày 28/5/2021, vì đại dịch diễn biến phức tạp nên phải tạm hoãn.

+Hiệp hội chuẩn bị tích cực để phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị Dữ liệu mở Châu Á vào tháng 10/2021.

+Hiệp hội chủ trì tổ chức một loạt cuộc Tọa đàm về Chiến lược phát triển giáo dục đại học nhằm góp một số ý kiến có tính hệ thống với Chính phủ và Bộ GD&ĐT trong quá trình xây dựng Chiến lược giáo dục đại học  Việt Nam  những năm 2021 – 2030 và tầm nhìn 2045. Các cuộc tọa đàm dự kiến diễn ra trực tiếp tại Phú Yên, Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tháng 6 – 7 năm 2021. Do dịch covid -2019 cản trở, nên đã tiến hàng theo hình thức trực tuyến, mỗi tuần một kỳ, từ tháng 6/2021.

+ Nghiên cứu Mô hình trường đại học không vì lợi nhuận, Chuyên gia Trần Đức Cảnh phụ trách nghiên cứu đề tài này của Hiệp hội đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

+Nghiên cứu xây dựng Tủ sách của Hiệp hội về khoa học giáo dục đại học.

+Mời chuyên gia báo cáo sâu về Chuyển đổi số trong giáo dục đại học, về Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và thực trạng kiểm định ở Việt Nam.

Thứ 5. Công tác thông tin và truyền thông

Thực hiện sắp xếp lại cơ quan báo chí theo chủ trương của Chính phủ, đến năm 2020 Hiệp hội chỉ còn một tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và một Website Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (avnuc.vn). Tạp chí Giáo dục và Xã hội chuyển về Viện – đơn vị trực thuộc Hiệp hội.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam:

Luôn bám sát các hoạt động của Hiệp hội, đặc biệt là các hội nghị, hội thảo của các Câu lạc bộ chuyên ngành. Tạp chí bố trí các phóng viên có năng lực bám sát viết bài và mời các chuyên gia viết bài có tính nghiên cứu, tổng kết sâu và kiến nghị những giải pháp hữu hiệu. Trong 6 tháng qua đã có hơn 200 bài bàn sâu về các vấn đề nóng của Giáo dục nói chung và của 23 Câu lạc bộ nói riêng. Nhiều nội dung phản biện được Bộ Giáo dục Đào tạo ghi nhận, tiếp thu và sửa chữa.

Trang tin Webstie của Hiệp hội:

Đổi mới quan trọng cả về hình thức và nội dung. Đã nâng cấp trở thành Trang thông tin kết nối với gần 400 Trang tin của các trường hội viên, các đơn vị trực thuộc. Cập nhật và cung cấp những văn bản cần thiết, những bài báo khoa học liên quan đổi mới giáo dục đại học, giới thiệu mô hình đại học trong và ngoài nước cho cán bộ quản lý giáo dục, các nhà khoa học, giáo viên, học viên tham khảo.

Thứ 6. Hợp tác quốc tế tiến triển tốt

-Tăng cường cán bộ cho Ban Hợp tác quốc tế, thúc đẩy và xúc tiến các mối quan hệ truyền thống để khơi thông một số quan hệ hợp tác quốc tế đã có.

Đã triển khai một số hoạt động cụ thể về hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để các trường đại học, cao đẳng hội viên có thêm kênh hợp tác quốc tế do Hiệp hội khai mở.

+Làm việc với Hội đồng Anh

+Đã liên hệ để kết nối lại với các tổ chức giáo dục của Nhật Bản, Hàn Quốc;

+Đã tổ chức Ký ghi nhớ hợp tác với đối tác Hiệp hội Kinh tế- Văn hóa Đài Loan.

Cụ thể phía Đài Loan đã thông qua Hiệp hội giới thiệu như cầu tuyển sinh, chiêu sinh từ học sinh Việt Nam cho các trường đại học và cao đẳng của Đài Loan năm học 2021 – 2022.

Thứ 7. Tiếp tục xem xét và thành lập thêm các câu lạc bộ chuyên ngành mới, đồng thời các Ban chuyên môn của Hiệp hội tăng cường hỗ trợ để các Câu lạc bộ tổ chức các cuộc tọa đàm trực tiếp hoặc trực tuyến, theo các chủ đề cấp thiết đang đặt ra.

+ Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã thành lập thêm 4 câu lạc bộ.

– Câu lạc bộ Khối trường Đông Nam Bộ,

– Câu llạc bộ Khối trường đã thực hiện tự chủ,

– Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường,

– Câu lạc bộ Khối trường xây dựng và kiến trúc.

+ Đến tháng 6 năm 2021 Hiệp hội đã thành lập được 23 câu lạc bộ (dự kiến 25 câu lạc bộ). Các câu lạc bộ đã tổ chức sinh hoạt mỗi năm từ một đến hai lần, khi có dịch covid thì chuyển sang tọa đàm trực tuyến. Nội dung thảo luận chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Thứ 8. Hoạt động của các trung tâm, viện trực thuộc

+Hiệp hội đã thành lập thêm một số tổ chức trực thuộc, và đã kết nạp thêm 5 hội viên mới, nâng tổng số hội viên là 415 hội viên.

Các đơn vị mới thành lập gồm:

– Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ giáo dục đào tạo;

– Viện Nghiên cứu giáo dục đại học Việt Nam;

– Viện Phát triển giáo dục đại học Sài Gòn.

+Đến nay các viện và trung tâm trực thuộc Hiệp hội đang kiện toàn, sắp xếp lại để chuẩn bị hoạt động trong điều kiện có dịch covid và tình hình khó khănchung của đất nước.  

+Ban Tổ chức của Hiệp hội đang chuẩn bị cuộc họp với các đơn vị trực thuộc để rút kinh nghiệm, định hướng hoạt động hiệu quả hơn.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội nêu một số nội dung cần tập trung làm tốt trong 6 tháng cuối năm 2021. Trong số đó, việc quan trọng bậc nhất làm tốt công tác phản biện chính sách, chủ trương đổi mới có, tự chủ đại học có, nhưng các chính sách còn chưa phù hợp, còn thiếu. Cần làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên. Cần nghiên cứu tìm kiếm và đề xuất các mô hình hoạt động hiệu quả của nhà trường trong môi trường của cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số.

TS. Văn Đình Ưng

Ban TT – SV