Tự chủ Đại học thời điểm quý giá để giáo dục Việt Nam vươn tới phát triển vững vàng tốt đẹp

Ngày 12/05/2021

Giáo sư Trần Hồng Quân cho rằng: “Thời gian qua, tuy đạt nhiều thành tựu nhưng không dừng lại ở đó được, giáo dục đại học buộc phải vươn lên. Muốn vậy phải có động lực tự thân và nguồn lực mới. Tự chủ đặt cho các trường vị trí tự lập, tự vươn lên, không thể ỷ lại vào ngân sách Nhà nước. Nếu cứ ỷ lại, các trường sẽ không bao giờ phát triển được”.

Đồng thời, Giáo sư Trần Hồng Quân cũng nhấn mạnh giờ đây chúng ta sốt ruột thực hiện tự chủ đại học bởi lẽ giáo dục đại học có vai trò hết sức quan trọng trong giải quyết 2 chuyện lớn: đó là chất lượng đội ngũ lao động và trí tuệ của đất nước.

Hai yếu tố này tạo ra sức mạnh quốc gia. Cá nhân tôi cho rằng, Việt Nam đang thực hiện thời gian vàng, hết thời gian vàng này thì mất hết cơ hội, giống như trong y học, xuất huyết não thì có thời gian vàng 4h-6h để xử lý thật tốt, tránh hậu quả, nếu bỏ qua thì rất nguy hiểm, còn nhồi máu cơ tim thì chỉ có 10 giây-4 phút thôi.

Việt Nam bây giờ cũng thế, giờ thời gian vàng, qua là hết cơ hội mà giáo dục đại học phải có trách nhiệm giúp đất nước vượt qua thời gian vàng đó một cách tốt đẹp để sau đó ta không bị hiểm nghèo”, Giáo sư Trần Hồng Quân nói.

Theo Giáo sư Trần Hồng Quân, muốn giáo dục đại học phát triển tốt thì phải tự chủ đại học, tạo ra đổi mới hết sức quan trọng, tạo ra sinh khí mới cho giáo dục đại học chứ không chậm chạp, trì trệ như bây giờ.

Liên quan đến nội dung đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Chính phủ là cần thành lập Ban Chỉ đạo về tự chủ đại học thì Giáo sư Trần Hồng Quân rất đồng tình với kiến nghị này.

Bởi lẽ, theo Giáo sư Trần Hồng Quân đánh giá: “Tự chủ đại học là vấn đề của toàn hệ thống, khi đó ban chỉ đạo không chỉ gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo mà nên có các cơ quan khác liên quan. Vì nay bên cạnh việc xây dựng lại sự đồng bộ hệ thống pháp luật thì việc vận dụng đồng bộ hệ thống đó là các cơ quan quản lý trực tiếp, các mặt khác nhau.

Hiện nay không thiếu các quy định pháp luật và pháp quy nhưng do chưa thông nhau, chưa đồng bộ trong giải quyết vấn đề nên còn có so le”.

                         Ban Truyền thông – SV