Ưu thế dạy học truyền hình những chia sẻ của giáo viên cơ sở cách hiệu quả khi tổ chức dạy học truyền hình

Ngày 12/09/2021

Do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19, học sinh tạm ngừng đến trường để phòng chống dịch, vì thế việc dạy học cũng cần thay đổi với nhiều phương pháp để kết quả học tập đạt hiệu quả tốt hơn, và dạy học trên truyền hình là một trong những phương pháp đó.

Dạy học qua truyền hình có ưu việt là dễ tiếp cận tới tận từng người học, bất kể giàu nghèo, có chi phí thấp nếu tận dụng được hệ thống mạng lưới truyền hình.
Trong thời gian vừa qua Hiệp hội các trường ĐH,CĐ VN đã có kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp cho học sinh, sinh viên được chủ động chuyển sang học đại trà theo phương thức từ xa (bao gồm dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình) ngay trong mùa dịch Covid-19. Đáp lại kiến nghị của Hiệp hội Văn phòng Chính Phủ đã gửi các công văn số 1524/VPCP-KGVX ngày 28/2/2020 và 1728/VPCP-KGVX ngày 6/3/2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về giao trách nhiệm cho Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất của Hiệp hội.

Xem nội dung CV số 79/HH – VP

Giáo dục.net Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có nhiều tin tức, bài viết phân tích phản ánh sâu sắc nội dung về trọng tâm triển khai dạy học qua truyền hình, những chỉ đạo kịp thời của Chính phủ  trong thời gian qua và việc triển khai thực hiện của ngành giáo dục về phương thức dạy học bối cảnh dịch Covid 19 và nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục trong tình hình mới.

Dạy học từ xa, trực tuyến. Dạy và học trên truyền hình luôn có những ý kiến tâm huyết chia sẻ của những thầy cô giáo về vai trò, kinh nghiệm thực hiện truyền tải nội dung học tập tối ưu đến người học để đạt hiệu quả.
Nội dung bài viết sau đây là những trao đổi thầy cô giáo với giáo dục.net việc dạy và học trên truyền hình.

Chạm vào hình kết nối link xem nội dung bài viết

 

Ban TT&SV