Thứ trưởng Lê Hải An làm việc với Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Ngày 18/12/2018

Ngày 17/12/2018, Thứ trưởng Lê Hải An đã có buổi làm việc với Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc với Thứ trưởng, về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có Giáo sư Trần Hồng Quân – Chủ tịch; Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ –Phó chủ tịch cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đến từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Hiệp hội.

Tại buổi làm việc, Giáo sư Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã trao đổi với Thứ trưởng Lê Hải An một số nội dung như tự chủ đại học; Vấn đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia; Dự thảo Luật Giáo dục; Quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học; Phát triển các trường ngoài công lập; Công tác kiểm định chất lượng và vấn đề về truyền thông.

Theo đó, Giáo sư Trần Hồng Quân cũng thông tin sơ bộ với Thứ trưởng Lê Hải An về tình hình hoạt động của Hiệp hội trong những năm qua đặc biệt là năm 2018 Hiệp hội tổ chức 2 hội thảo quốc gia.

Và đến nay Hiệp hội đã thành lập được 14 câu lạc bộ các trường đại học, cao đẳng theo chuyên môn hoặc theo vùng miền.

Dự kiến trong năm 2019, Hiệp hội sẽ thành lập thêm 10 câu lạc bộ.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Thứ trưởng Lê Hải An đã trao đổi lại theo từng vấn đề cụ thể.

Đối với vấn đề tự chủ đại học, Thứ trưởng khẳng định, đây là việc quan trọng vì Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua đã nêu rất rõ điều này.

Công tác quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và kiểm định chất lượng, theo Thứ trưởng đây là những vấn đề hết sức cấp thiết, Bộ sẽ tiếp nhận sự tư vấn của Hiệp hội để cùng đồng thuận trong quá trình triển khai.

Các vấn đề liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng như việc xây dựng các câu lạc bộ thì Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới Hiệp hội đẩy mạnh hơn nữa để song hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, các đề xuất của Hiệp hội như phát triển các trường ngoài công lập, đẩy mạnh công tác truyền thông… đều được Thứ trưởng trao đổi trên tinh thần ủng hộ.

Thùy Linh