Hệ thống cao đẳng sư phạm loay hoay tìm cách tồn tại

Ngày 15/11/2021

Sau khi Luật Giáo dục có hiệu lực, các trường vẫn chờ chính sách, giải pháp quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm từ cấp quản lý và Bộ GD&ĐT để biết tương lai của mình.
Có một thực tế, 23 trường cao đẳng sư phạm hiện tại đang không bị điều chỉnh bởi Luật Giáo dục 2019, Luật Giáo dục đại học hay Giáo dục nghề nghiệp. Chính vì thế, các trường này vẫn chưa tìm được lối đi cho mình.

Mời Quý vị bấm vào đây và kết nối bên dưới xem nội dung & clip phóng sự

 

Clip phóng sự: Cao đẳng sư phạm loay hoay tìm cách tồn tại

Ban TT&SV